Ubezpieczenie mieszkania - czy warto korzystać ?Ubezpieczenie mieszkania - czy warto korzystać z tego ubezpieczenia?Ubezpieczenie mieszkania jest znane każdemu kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt hipoteczny


na zakup własnego mieszkania. Jest to jedna z dodatkowych form zabezpieczenia kredytu,


dzięki któremu bank, udzielający kredytu hipotecznego, ma zapewnioną spłatę kolejnych rat


kredytu.

 

 


Główną ideą ubezpieczenia własnego mieszkania jest zapewnienie sobie wypłaty świadczenia w


przypadku, gdyby mieszkanie zostało zalane przez sąsiadów albo wybuchł pożar, który


rozprzestrzeniając się po budynku zniszczył ubezpieczone mieszkanie. Wypłacone świadczenie


pozwala sfinansować remont mieszkania, aby przywrócić je do uprzedniego stanu.

 

 


Większość ubezpieczeń mieszkania to ubezpieczenia ścian, jak się je powszechnie określa.


Oznacza to, że ubezpieczenia obejmuje zniszczenia ścian, podłóg czy okien, natomiast nie są


finansowane zniszczenia sprzętu czy rodzinnych pamiątek o określonej wartości. Niektóre


oferty ubezpieczenia obejmują dodatkowo assistance domowy, który zapewnia wsparcie


fachowców (hydraulika czy elektryka) w zniszczonym mieszkaniu. Dodatkowe korzyści,


wypływające z assistance domowego, to także przewóz do wybranego miejsca lub hotelu, jeśli


stan mieszkania nie pozwala na mieszkanie w nim podczas potrzebnych napraw i remontu. W


tej opcji ubezpieczyciel także zajmuje się transportem mienia ubezpieczonego do innego


miejsca albo zabezpiecza je na miejscu. Ważne w assistance domowym jest to, że stanowi ono


wsparcie w różnych sytuacjach "awaryjnych" - dzięki tej opcji można liczyć na awaryjne


otwieranie drzwi przez fachowca, drobne prace hydrauliczne, a w niektórych przypadkach -


także na transport do szpitala czy dostarczenie leków ubezpieczonemu.


Ubezpieczenie mieszkania z assistance to gwarancja spokoju.

 

 


Ubezpieczenie domu czy mieszkania obejmuje najczęściej takie zdarzenia losowe, jak: zalanie,


pożar czy kradzież z włamaniem i inne zdarzenia losowe, których szczegółową listę można


znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych u każdego ubezpieczyciela.


Ubezpieczenie to w wersji udostępnianej klientom LINK4 obejmuje także ubezpieczenie mienia i


sprzętu, a nawet elementów stałych, których nie da się w żaden sposób zdemontować.


Towarzystwo pozwala w ramach tej samej polisy ubezpieczeniowej chronić także piwnice,


komórki lokatorskie czy miejsca parkingowe w garażach wspólnych, które również należą do


ubezpieczonego. Coraz częściej ubezpieczenie mieszkania obejmuje także mieszkania w trakcie


budowy.

 

 


Do ubezpieczenia, które chroniło mieszkanie, można dodatkowo dokupić także polisę OC z


tytułu posiadania własnej nieruchomości. Taka polisa finansuje remont mieszkania sąsiada,


którego mieszkanie zostało zalane albo zniszczone wskutek awarii czy jakichś innych zdarzeń w


mieszkaniu ubezpieczonego. To ubezpieczenie jest w pewnym sensie przypisane do mieszkania i


działa także wtedy, gdy do zniszczenia mienia osób trzecich doszło w wyniku działań


ubezpieczonego i członków jego najbliższej rodziny. W mieszkaniach prywatnych najczęściej


dochodzi do zalania mieszkań, czasem wskutek wadliwie działającej instalacji wodnej lub


wskutek jej awarii, zatem to zdarzenie powinno być najczęściej ubezpieczane w ramach OC


rzeczowego z tytułu posiadania nieruchomości.

 

 


Czy zatem osoba, która nie spłaca kredytu hipotecznego powinna sama wykupić ubezpieczenie


swojej nieruchomości? Na pewno warto rozważyć taką opcję, bowiem koszty rocznej składki są


niewysokie, za to w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego - zdarzenia losowego,


które w jakiś sposób zniszczyło własne mieszkanie, ubezpieczyciel zapewnia środki na remont


takiego mieszkania. Dodatkowe ubezpieczenie assistance to gwarancja, że można liczyć na


szybkie wsparcie fachowców, którzy potrafią dokonać naprawy, otworzą drzwi czy też


przewiozą osoby potrzebujące do szpitala. Z kolei OC z tytułu posiadania mieszkania zapewnia


rodzinie ubezpieczonego spokój w przypadku, gdyby z jej inicjatywy zostało zniszczone


mieszkanie sąsiada