Tynki wewnętrzne w domu mieszkalnym

 

 

Rozróżnia się kilka rodzajów tynków, cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, czy też


dekoracyjne. Tynki można nakładać ręcznie lub maszynowo, najważniejsze jest jednak ich


prawidłowe ułożenie, które to najlepiej powierzyć osobom wykwalifikowanym.Tynki wewnętrzne to nic innego jak odpowiednie spoiwo w postaci cementu, wapna lub gipsu


oraz piasek i woda, a także dodatki poprawiające elastyczność oraz przyczepność. Tynki


ręczne nakłada się za pomocą kielni, czy też pacy natomiast tynki maszynowe za pomocą


specjalnych agregatów do tynków.Tynki mogą być jedno, dwu lub nawet trójwarstwowe. Te ostatnie uzyskuje się przez


naniesienie obrzutki, następnie narzutu i potem gładzi. Tynki dwuwarstwowe powstają z


obrzutki i narzutu a jednowarstwowe z narzutu wykonanego bezpośrednio na ścianę.Zazwyczaj wszystkie projekty domów, opracowywane przez architektów z góry określają


jakiego typu tynk będą najbardziej odpowiedni. Tynki dzielą się na kategorie. Najlepsze są


kategorie II i III. Tynk należący do drugiej kategorii to najczęściej tynk tradycyjny


dwuwarstwowy, lub też tynk wykonany z suchej mieszanki, gdzie narzut, czyli wierzchnia


warstwa jest wyrównana i zatarta. Jest to najlepszy tynk pod glazurę. Tynk z grupy III to z


reguły trójwarstwowy tynk tradycyjny lub również wykonany z suchej mieszanki z zatartą i


wygładzoną następnie powierzchnią.Podejmując decyzję o wyborze tynku wewnętrznego należy brać pod uwagę strukturę


powierzchni, na której tynk będzie rozprowadzony. W dalszej kolejności na pewno ważna jest


sama cena produktu oraz wygląd końcowy.Tynkowanie ścian powinno odbywać się dopiero po zakończeniu wszelkich prac związanych ze


stanem surowym. Podobnie muszą być już ułożone wszelkie instalacje, które znajdą się pod


tynkami. Dobrze również jak są już zamontowane ościeżnice okienne oraz drzwiowe. Ściana


musi być bardzo dokładnie oczyszczona z wszelkiego kurzu oraz pyłu i innych zanieczyszczeń.


Tak, aby tynk trzymał się idealnie. Wszelkie nacieki oraz miejsca wystające trzeba dokładnie


skuć i oszlifować. Tuż przed samym tynkowaniem dobrze jest powierzchnie delikatnie zwilżyć.


Koniecznie należy jednak pamiętać, że woda musi być zupełnie czysta. Jeśli ściana jest


zbudowana z betonu komórkowego lub też nierównomiernie wchłania wilgoć, wówczas należy ją


powlec środkiem uszczelniającym.Tynki wielowarstwowe układa się według określonych zasad, czyli na warstwę mocniejszą,


kładzie się warstwę słabszą. Oznacza to, że na mocną obrzutkę nakłada się o wiele słabszy


narzut i a następnie jeszcze słabszą gładź. Jeśli kolejność ta zostanie zaburzona tynk może się


odparzyć a następnie po prostu odpaść. Fakt ten ma zasadnicze znaczenie, jeśli zaprawę robi


się bezpośrednio na placu budowy. Gotowe zaprawy natomiast są z reguły jedno lub


dwuwarstwowe a skład ich dobrany w taki sposób, aby ich ułożenie nie stanowiło problemu.Zaprawa do tynków wewnętrznych powstaje z wymieszania suchej mieszanki z właściwą ilością


wody. Zaprawy, które stosuje się w przypadku skorzystania z agregatu są bardziej wydajne i


co najważniejsze użycie agregatu skraca czas wykonania zadania. Korzystać z agregatu


powinni jednak jedynie fachowcy, ponieważ maszyna ta wymaga doświadczenia w obsłudze.Kiedy następuje odbiór otynkowanej ściany należy zwrócić baczną uwagę, na stan wykonanej


pracy. Najważniejszym aspektem jest obserwacja ściany pod kątem wszelakich smug,


przebarwień, purchli, czy też krzywizn. Przykładowo, jeśli rozpocznie się tynkowanie zanim


wymurowane ściany osiądą, można spodziewać się pękania ścian. Sztuczne przyspieszanie


osuszania za pomocą powietrza z nagrzewnicy może powodować, że tynk pokryje się rysami


oraz pęknięciami.Do tynkowania najlepsza jest plusowa temperatura, która oscyluje w granicach 5- 25ºC. Tynki,


zwłaszcza te świeże, dobrze jest zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, deszczu


oraz wiatru. Jaki jest zatem przybliżony czas schnięcia tynków? Przyjęte zostało, że przez


dobę wysycha tylko jeden milimetr warstwy tynku. Dlatego też jeśli tynk ma grubość około 10


mm to siłą rzeczy kolejny etap wykańczania można rozpocząć po upływie mniej więcej 10- 14


dni.