SEGRO Logistics Park Gdańsk


Firma DB Schenker Logistics wprowadziła się do wysokowydajnego terminalu przeładunkowego


zrealizowanego w ramach SEGRO Logistics Park Gdańsk, który został zlokalizowany w


największej strefie inwestycyjnej na Pomorzu, znajdującej się na terenie Gminy Wiejskiej


Pruszcz Gdański. 


 DB Schenker Logistics, jeden z czołowych dostawców zintegrowanych usług logistycznych,


jest pierwszym najemcą w nowej lokalizacji SEGRO. Firmy współpracują już od 2008. Na terenie


SEGRO Logistics Park Gdańsk firma zajmie 4 500 m² powierzchni magazynowej oraz dodatkowe


850 m² powierzchni biurowej. "Dzięki dobrej lokalizacji SEGRO Logistics Park Gdańsk, w pobliżu


ważnych dróg krajowych, nasz nowy terminal cross-dockingowy na Pomorzu będzie istotnym


elementem zarówno w polskiej  jak i międzynarodowej sieci połączeń DB Schenker Logistics.


Nowa lokalizacja wpłynie na jeszcze wyższą jakość obsługi towarów naszych klientów, ciągłe


doskonalenie i rozwój biznesu.” –powiedział Igor Nowaczyk, Dyrektor Oddziału Gdynia Schenker


Sp. z o.o.


 


Firma DB Schenker Logistics wprowadziła się do budynku położonego na niemal 3,5-hektarowej


działce usytuowanej w Będzieszynie na terenie Gminy Pruszcz Gdański, bezpośrednio przy


ważnych szlakach komunikacyjnych kraju. „Tereny Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański to główny


węzeł drogowy i naturalna brama do portów aglomeracji trójmiejskiej. Cieszę się, że po ośmiu


latach procedur administracyjnych, w tak dogodnym położeniu, tuż  przy bramkach autostrady


A1, uruchomiliśmy największą strefę inwestycyjną w  tej części kraju” – mówi Wójt Gminy


Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak. „Ważne jest też, że udało się nam już na początku


rozpocząć prace z tak dużym inwestorem jak firma SEGRO. To bez wątpienia kluczowy partner


wśród prawie 3 tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie naszej  gminy.” –


dodaje.
 
Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę Centralną również zwraca uwagę na rosnące


znacznie regionu: „Pomorze zyskuje na znaczeniu dzięki  realizowanym w regionie inwestycjom


drogowym. Jednąz  nich jest autostrada A1 (północ-południe), której część od Torunia do


Gdańska została już oddana do użytku. W budowie jest również droga ekspresowa S6, która


docelowo połączy Szczecin z Trójmiastem, oraz trasa S7, która stanowić będzie połączenie


między Trójmiastem a Warszawą. Taka infrastruktura stworzy w przyszłości doskonałe warunki


do efektywnego prowadzenia działań logistycznych oraz ułatwidostęp do lokalizacji na terenie


całej Polski oraz zkrajów Europy Północnej. Bardzo ważnymczynnikiem jest także przyjazny


klimat inwestycyjny w regionie. Dzięki otwartości lokalnychwładz prace nad pierwszą fazą


SEGRO Logistics Park Gdańsk zostały ukończone w niespełna 12miesięcy.” – mówi.
 
SEGRO Logistics Park Gdańsk dostarczy na rynek 87 000 m² nowoczesnej powierzchni


biznesowej przeznaczonej na magazyny i lekką produkcję. Moduły oferowane do wynajęcia


będą dostępne już od 750 m² i mogą zostać zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi


wymaganiami najemców.


Zaplanowany w parku wygodny i funkcjonalny układ komunikacyjny uwzględnia szerokie drogi


wewnętrzne,place manewrowe oraz parkingi dla ciężarówek.